Actualment esteu veient El Govern aprova mesures per afavorir un ús sostenible d’antibiòtics en espècies ramaderes

El Govern aprova mesures per afavorir un ús sostenible d’antibiòtics en espècies ramaderes

  • Es regula la comunicació entre els titulars de les granges i les administracions públiques
  • El nou registre permetrà calcular les emissions en ramaderia que tindrà el seu reflex al Sistema Espanyol d’Inventaris

El 29 de novembre passat, el Consell de Ministres va aprovar el reial decret que regula el registre general de les Millors Tècniques Disponibles en explotacions ramaderes, així com el suport per al càlcul, seguiment i notificació de les emissions en ramaderia.

La norma, que entrarà en vigor el 2 de gener de 2023, estableix l’estructura d’aquest registre i el contingut mínim de la informació que els ramaders han de comunicar a les administracions públiques sobre l’estimació de les emissions i l’aplicació de les MTD, a consonància amb les obligacions establertes als reials decrets d’ordenació ramadera.

Per facilitar aquesta tasca, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació posa a disposició dels ramaders l’eina ECOGAN, un sistema informatitzat d’intercanvi d’informació, l’adhesió de les quals per part de les comunitats autònomes és voluntària. ECOGAN permetrà conèixer el grau d’implantació de les millors tècniques disponibles a les granges espanyoles, i possibilitarà que l’efecte de la reducció d’emissions, derivat de l’aplicació d’aquestes tècniques, es reflecteixi als informes que anualment publica el Sistema Espanyol d’Inventari ( SEI), amb validesa comunitària i internacional.

La nova norma, que forma part dels compromisos d’Espanya amb la sostenibilitat de les produccions ramaderes, també fa una adaptació als reials decrets d’ordenació porcina i aviària, per incloure una referència a aquest reial decret.

Deixa un comentari