Actualment esteu veient El treball i la calor: la prevenció de l’estiu

El treball i la calor: la prevenció de l’estiu

Durant els mesos de calor els mecanismes fisiològics d’adaptació del cos humà es posen en marxa, però hi ha límits a partir dels quals els riscos per a la salut són importants, sobretot quan convergeixen altres factors agreujants, com són les tasques pesades o els treballs a l’exterior.  

Per això és crucial identificar alguns símptomes que ens ajuden a prevenir deshidratació o un cop de calor. Aquests símptomes són la fatiga, pell seca, gola seca, mal de cap, vertigen, desorientació rampes musculars i fins i tot confusió i pèrdua del coneixement. 

Des de la Generalitat de Catalunya es fan una sèrie de recomanacions per a les empreses pel que fa a les condicions de treball:  

 1. Modifiqueu els processos de treball per eliminar o reduir l’emissió de calor. Intenteu fer ús d’ajudes mecàniques i prioritzeu-les davant de les tasques manuals. 
 2. Instal·leu les fonts d’aigua potable i fresca (no freda) prop dels llocs de treball.  
 3. Preveieu zones de descans climatitzades o amb ambients frescos i ombrívols, per tal d’afavorir la recuperació de la temperatura corporal.
 4. Tingueu en compte les situacions particulars de cada lloc de treball, per exemple, si es fan tasques en superfícies reflectants (metall, vidre), feu ús de proteccions per evitar el contacte corporal amb les superfícies exposades directament al sol.
 5. Penseu en mitjans tècnics que permetin limitar els efectes de la calor (instal·leu ventiladors, persianes…).
 6. Faciliteu i/o recomaneu l’ús de gorres i roba de treball ampla, de color clar i de material transpirable.
 7. Poseu a disposició de les persones treballadores cremes protectores de factor suficient, per protegir de la radiació ultraviolada.
 8. La temperatura ambiental ha de ser l’adequada per a l’organisme humà durant el temps de treball, sempre que les circumstàncies del tipus de treball ho permetin.
 9. Assegureu-vos que la qualitat de l’aire sigui l’adequada, disposant de mitjans per a la seva renovació en cas que sigui necessari.
 10. Les instal·lacions on es troba el lloc de treball no han de generar riscos d’explosió, incendi, cremades…
 11. El consum d’energia ha de ser reduït, en la mesura que sigui possible. 

A més, en el sector de la construcció es fan una sèrie de recomanacions específiques:  

 1. Instal·lar estores exteriors per sobre de les zones amb vidre de la façana; evitar les estores interiors, ja que produeixen radiació tèrmica.
 2. Instal·lar falsos plafons amb cambra d’aire que afavoreixin la disminució de la temperatura.
 3. Utilitzar diferents sistemes de refredament de l’ambient, derivats del sistema de climatització.
 4. Protegir els treballadors contra les inclemències atmosfèriques.
 5. Quan les temperatures siguin extremes, especialment en les conegudes “onades de calor”, valorar la proposta d’horaris diferents que permetin evitar les hores de major insolació. 

D’altra banda, els treballadors també han de ser responsables de prendre una sèrie de mesures preventives. Així, es recomana:  

 1. Adoptar les mesures preventives proposades per l’empresa segons l’avaluació de riscos.
 2. Beure regularment aigua fresca (10-12ºC) encara que no es tingui set (un got cada 15-20 minuts). És recomanable fer-ho immediatament abans de l’exposició, mentre dura l’exposició i continuar amb una hidratació generosa en finalitzar la jornada de treball.
 3. Protegiu-vos del sol mentre feu treballs a l’exterior, amb roba ampla, clara i fresca que cobreixi la major part de la superfície del cos.
 4. Quan sigui possible, protegiu-vos el cap amb una gorra o barret de teixit transpirable.

Deixa un comentari