Actualment esteu veient Es duplica el teletreball a la UE durant el 2021. L’Eurofound ho analitza i aconsella mesures.

Es duplica el teletreball a la UE durant el 2021. L’Eurofound ho analitza i aconsella mesures.

Segons l’estudi “The rise in telework: Impact on working conditions and regulations” publicat per Eurofound, el número de persones que fa teletreball a la UE s’ha duplicat en dos anys fins arribar als 41,7 milions el 2021. Aquest canvi en la manera de treballar comporta una millor conciliació de la vida laboral i familiar, més autonomia però més jornades laborals però també un major aïllament.

L’estudi ha servit per explorar els canvis en la incidència del teletreball, les condicions laborals que viuen els empleats que treballen des de casa i els canvis en normativa que abordin qüestions relacionades amb aquest acord de treball. Les conclusions revelen una ràpida escalada del teletreball provocada per la pandèmia: el 2021, 2 de cada 10 empleats europeus estaven teletreballant, una xifra que molt probablement no s’hauria assolit abans del 2027 si no s’hagués produït la pandèmia.

Si bé és cert que el 2022 hi ha hagut un petit descens del teletreball, aquesta tendència a l’alça del teletreball es reprendrà a mesura que els desenvolupaments tecnològics augmentin el nombre de llocs de treball teletreballables i les preferències dels empleats i dels empresaris s’inclinin més cap al treball a distància.

Aquests últims anys, s’ha demostrat com el teletreball pot millorar les condicions de vida i de treball dels treballadors, permetent equilibrar el seu temps de treball amb la seva vida privada i familiar. Això no seria només gràcies a la flexibilitat horaria que pot permetre el teletreball, sinó també perquè aquest redueix el temps de desplaçament i facilita una major autonomia i flexibilitat laboral, sense cap impacte negatiu en la productivitat en el lloc de treball.

No obstant això, durant la pandèmia van sorgir una sèrie de dificultats per als teletreballadors, com ara sentir-se aïllats i treballar més hores del compte, mentre que molts empresaris i directius es van enfrontar a problemes relacionats amb la gestió d’equips, el suport al personal i la facilitació del treball en equip i la comunicació. Així, l’estudi d’Eurofound indica que un enfocament gradual en el treball híbrid pot abordar, almenys parcialment, molts d’aquests reptes i el seguiment dels desenvolupaments futurs serà fonamental per identificar els riscos i prevenir les conseqüències negatives del teletreball.

Un dels altres inconvenients del teletreball és que  pot haver agreujat encara més l’esquerda salarial i laboral entre treballadors altament qualificats i els poc qualificats, ja que es va produir sobretot en ocupacions de nivell més alt i millor pagades, creant desigualtats entre els treballadors que tenen accés al teletreball i els que no ho fan. En aquest punt, Eurofound remarca que són els responsables polítics els qui tenen un paper important per implantar una regulació del teletreball a Europa i garantir així una igualtat de condicions entre els que poden teletreballar i els que no.

Deixa un comentari