Actualment esteu veient Seguretat i salut en el teletreball

Seguretat i salut en el teletreball

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització Internacional del Treball (OIT) alerten de la necessitat de prendre mesures per protegir la salut dels treballadors que treballen de manera remota / fan teletreball. Els dos organismes han publicat un informe tècnic sobre el teletreball saludable i segur on s’exposen els beneficis i els riscos que el teletreball significa per a la salut. En aquest informe també es considera com la pandèmia de COVID-19 i la transforamció digital han afectat les diferents formes de teletreball.

Què es considera teletreball?

El teletreball es defineix com a l’ús de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), com ara ordinadors descriptori, portàtils, tauletes i smartphones, per al treball que es realitza fora de les instal·lacions de l’empresa. Això inclou la feina feta des de casa, una oficina satèl·lit o una altra ubicació.

El treball “híbrid” es refereix a una combinació de teletreball i treball a les instal·lacions de l’empresa.

El teletreball afecta el grau de control que té l’empresa sobre l’entorn de treball i la capacitat per planificar i proporcionar un entorn de treball saludable i segur.

Com beneficia el teletreball?

Si el teletreball s’organitza i es duu a terme correctament, pot ser beneficiós per a la salut física i mental i el benestar social. Segons l’esmentat estudi, pot millorar l’equilibri entre la feina i la vida personal, reduir el trànsit i el temps dedicat als desplaçaments i disminuir la contaminació de l’aire. Tot plegat té un impacte positiu en la salut física i mental. En conseqüència, el teletreball també aporta beneficis socials i de salut pública.

Quins riscos presenta el teletreball?

Els entorns de teletreball poden no complir els estàndards de seguretat i salut ocupacional disponibles als llocs de treball tradicionals. Els riscos que poden presentar aquests entorns són molt més difícils de detectar i poden tindre conseqüències perjudicials per als treballadors. Per exemple, un entorn físic i un disseny del lloc de treball deficients, així com l’equip i el suport inadequats, poden provocar trastorns musculoesquelètics, fatiga ocular i lesions.

Paral·lelament, treballar en un entorn digital en aïllament físic dels companys de treball, juntament amb les possibles dificultats per gestionar l’equilibri entre el treball i la vida privada a locals fora del control directe de l’empresa, pot donar lloc a problemes de salut mental i conductes poc saludables.

En aquest sentit, l’informe adverteix que, sense una planificació, organització i assistència en salut i seguretat adequats, el teletreball pot tenir importants repercussions en la salut física i psicològica i el benestar social dels treballadors. Pot derivar en aïllament, esgotament, depressió, violència domèstica, lesions musculoesquelètiques i d’altres tipus, fatiga ocular, augment del consum de tabac i alcohol, excés de temps asseguts davant d’una pantalla, i causen un augment nociu de pes.

Mesures a tenir en compte per garantir la seguretat i salut al teletreball

L’informe indica que entre les mesures que han de posar en marxa els ocupadors cal:

  • vetllar perquè els treballadors rebin l’equip adequat per completar les tasques de la feina;
  • proporcionar la informació, les directrius i la formació pertinents per reduir lefecte psicosocial i de salut emocional del teletreball;
  • formar els directius en la gestió eficaç dels riscos, la gestió a distància i la promoció de la salut al lloc de treball; i
  • establir el “dret a la desconnexió” i dies de descans suficients.

Segons l’informe, els serveis de salut laboral han d’estar capacitats per prestar assistència en salut ergonòmica, mental i psicosocial als que treballen a distància mitjançant tecnologies digitals de telesalut.

L’informe ofereix recomanacions pràctiques perquè l’organització del teletreball atengui les necessitats tant dels treballadors com de les organitzacions:

  • debatre i formular plans de treball individuals per al teletreball i aclarir les prioritats;
  • ser clars pel que fa als terminis i als resultats previstos;
  • acordar un sistema comú que anunciï la disponibilitat per treballar; i
  • garantir que els directius i els companys respectin el sistema.

Les empreses amb treballadors remots han d’idear programes especials per al teletreball, combinant mesures per a la gestió del treball i el rendiment amb tecnologies de la informació i la comunicació i equips adequats, i serveis de salut laboral que prestin assistència en salut general i en salut ergonòmica i psicosocial.

La responsabilitat d’un teletreball segur recau en…

Els governs, les empreses i els treballadors tenen un paper fonamental en la protecció i promoció de la salut i la seguretat durant el teletreball, inclosa l’ergonomia, la salut mental i el benestar, tal com es defineix al Conveni de l’OIT sobre seguretat i salut a la feina, 1981 i el Marc Promocional per a la Seguretat en el Treball i Conveni sobre la Salut, 2006.
Les empreses que ofereixen teletreball als seus empleats han de desenvolupar programes per promoure el teletreball saludable i segur. Aquests programes han de brindar assistència per avaluar i gestionar els factors de risc per a la salut i la seguretat; lloc de treball, equips informàtics i perifèrics, i suport TIC remot.

Els serveis de salut ocupacional poden oferir suport ergonòmic, salut mental i psicosocial.

Els treballadors han de col·laborar amb l’empresa en la implementació d’aquestes mesures, cooperant en el compliment dels deures de salut i seguretat propis per garantir condicions dignes i segures per al teletreball.

Deixa un comentari