Actualment esteu veient Espanya serà el primer país de la UE amb sistemes de videovigilància obligatoris als escorxadors
Veterinarian doctor with tablet holding thumbs up in pigpen at pig farm.

Espanya serà el primer país de la UE amb sistemes de videovigilància obligatoris als escorxadors

El 23 d’agost passat, el Consell de Ministres va aprovar un reial decret que garanteix el compliment de la legislació en matèria de benestar animal amb la implantació obligatòria als escorxadors espanyols de sistemes de videovigilància.

Gràcies a aquest decret, Espanya serà el primer país de la Unió Europea (UE) amb sistemes de videovigilància per al control del benestar animal (SVBA) amb la finalitat de permetre la realització de controls addicionals als que ja s’efectuen als escorxadors.

La normativa permetrà establir eines addicionals de control que garanteixin que, a tots els escorxadors espanyols (inclosos els mòbils), es minimitzi el patiment animal, per exemple, durant la descàrrega, el trasllat, l’estabulació o l’atordiment dels animals.

Enregistrament i registre d’imatges

Les càmeres de videovigilància han d’abastar les instal·lacions on es trobin animals vius, incloent-hi les zones de descàrrega, els passadissos de conducció i les zones on es procedeixi a les activitats d’atordiment i sagnat fins a la mort dels animals.

Els sistemes de videovigilància no seran obligatoris a les zones d’espera on es troben els mitjans de transport amb animals vius abans de l’inici de la descàrrega, però les empreses sí que hauran de portar un control del temps de permanència dels animals als vehicles.

En el cas d’aus i porcins, la instal·lació de les cambres haurà de permetre l’enregistrament de l’escalada per comprovar que no se sotmeten a aquesta operació animals que presentin signes de vida.

Els responsables dels escorxadors hauran de guardar les imatges relatives a la descàrrega, allotjament als corrals, conducció a la zona d’atordiment, subjecció, atordiment i sagnat fins a la mort per a possibles comprovacions a posteriori. A més, també hauran d’assegurar-ne la reproducció, la còpia o la transmissió a altres dispositius amb la mateixa qualitat que l’enregistrament original.

Després de la publicació del Reial decret al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), els grans escorxadors tindran un termini d’un any per adaptar-se a la nova normativa i els petits, dos.

Deixa un comentari