Actualment esteu veient Estudi de la Listeria monocytogenes: un bacteri amb gran capacitats d’adaptació

Estudi de la Listeria monocytogenes: un bacteri amb gran capacitats d’adaptació

El projecte europeu Listadapt estudia els mecanismes d’ adaptació de les soques de Listeria al seu entorn. Es tracta d’un bacteri que inclou nombroses soques que no viuen en els mateixos ambients: determinades soques estan presents en els aliments però no en els animals o en el medi natural, i viceversa. Per això, és molt important arribar conèixer els seus mecanismes d’adaptació ja que d’aquesta manera es podria saber quines soques són susceptibles de proliferar quan estan en contacte amb els aliments i quines poden ser, per exemple, resistents a un desinfectant o un antibiòtic.

Dins del projecte europeu s’han recollit 1.485 noves soques de Listeria monocytogenes. Soques que cobreixen tota la diversitat de Listeria monocytogenes, que tenen orígens variats i pertanyen a 80 famílies clonals.

De moment s’ha descobert que certes soques extretes dels aliments poden sobreviure al sòl i altres no, encara que pertanyin a la mateixa família clonal. També s’ha estudiat la capacitat dels bacteris per formar biofilms, adherir-se a superfícies i resistir desinfectants i antibiòtics. També aquí es va observar una gran variabilitat dins de la mateixa família clonal .

Les diferències en l’adaptabilitat de les soques podrien provenir de l’ efecte acumulat de petites variacions genètiques.

El projecte ha millorat el coneixement científic sobre l’ecologia dels bacteris en conèixer l’adaptació, l’evolució i la composició genètica de soques que tenen èxit en alguns nínxols ambientals i no en d’altres.

Finalment, d’aquest projecte han sorgit les noves proves diagnòstiques destinades a identificar soques en reservoris d’aliments i animals. Aquestes noves proves haurien de convertir-se en eines clau per millorar el sistema de vigilància, per ajudar la indústria alimentària a millorar la seguretat alimentària i poden tenir un impacte econòmic important i un benefici important per a la societat.

Deixa un comentari