Actualment esteu veient Etiquetatge de productes alimentaris a la Unió Europea

Etiquetatge de productes alimentaris a la Unió Europea

El correcte etiquetatge dels productes alimentaris és un dret dels consumidors i per tan una obligació dels fabricants. En realitat és un doble dret dels consumidors: dret a la seguretat i dret a la informació ja que l’etiqueta d’un producte alimentari facilita les dades sobre aquell producte i permet que el consumidor faci una elecció adequada en funció dels seus gustos, necessitats i exigències.

La informació de l’etiqueta d’un producte alimentari ha de ser precisa, clara i fàcil de comprendre pel consumidor i no ha d’induir a confusió o error. A més, ha d’estar disponible i accessible fàcilment en un lloc destacat i visible, llegible clarament i indeleble.

Per garantir-ne la llegibilitat, les mencions obligatòries que figurin en l’envàs o en l’etiqueta han d’anar impreses amb una mida de lletra igual o superior a 1,2mm. Si l’envàs té una superfície inferior a 80 cm2, la mida de la lletra ha de ser igual o superior a 0,9 mm.

Segons la norma general d’etiquetatge alimentari, l’etiqueta ha d’indicar:

 1. Denominació.
 2. Llista d’ingredients (incloent els additius).
 3. Ingredients que puguin causar al·lèrgies o intoleràncies.
 4. Quantitat de determinats ingredients o de determinades categories d’ingredients.
 5. Quantitat neta de l’aliment.
 6. Data de caducitat o de consum preferent.
 7. Condicions especials de conservació i/o les condicions d’utilització.
 8. Nom i adreça de l’explotador d’empresa alimentària establert a la UE o de l’importador.
 9. País d’origen o lloc de procedència.
 10. Instruccions d’ús (quan sigui difícil usar-lo adequadament sense aquesta informació).
 11. Grau alcohòlic en les begudes que tinguin mes d’1,2% en volum d’alcohol.
 12. Informació nutricional.
 13. Lot.

Segons el tipus d’aliment pot ser que la normativa obligui que l’etiqueta contigui més dades.

Si en voleu saber més i aprendre la normativa que regula l’etiquetatge dels productes alimentaris en l’àmbit Europeu en relació a la legislació vigent sobre la informació que cal oferir al consumidor així com altres disposicions de caire horitzontal, us recomanem el curs on-line d’Etiquetatge de Productes Alimentaris a la Unió Europea.

Fonts d’informació:

 1. Generalitat de Catalunya
 2. Unió Europea

Deixa un comentari