Actualment esteu veient La FAO revisa els llindars en els aliments per als a<span lang='es'>l·l</span>èrgens prioritaris

La FAO revisa els llindars en els aliments per als al·lèrgens prioritaris

La Fao, l’Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura de les Nacions Unides, ha publicat el document “Avaluació del risc dels al·lèrgens alimentaris part 2: revisió i establiment dels llindars (RfD) en els aliments per als al·lèrgens prioritaris”.

El coneixement dels llindars constitueix un requisit crític per avaluar el risc dels al·lèrgens, ja que són una característica del perill que els al·lèrgens presenten per a la població al·lèrgica als aliments.

En aquest document la FAO hi especifica les noves dosis d’al·lèrgens alimentaris que poden provocar reaccions al·lèrgiques i s’hi exposen les proteïnes implicades per a cada grup d’aliments. Es consideren aspectes com la dosi sense que s’observin efectes adversos (NOAEL), el factor d’incertesa (UF), la dosi de referència amb o sense marge d’exposició, l’avaluació probabilística del perill…

Els experts assenyalen la raresa de l’anafilaxi alimentària mortal i subrrallen que no s’havien produït reaccions mortals després d’una exposició a quantitats iguals o inferiors a les considerades com a dosis de referència (RfD).

El comitè va acordar que, per a tots els al·lèrgens prioritaris, la seguretat s’aconsegueix utilitzant el valor ED05 com a base per definir les RfD. ED05 és la dosi que desencadena una reacció al·lèrgica en el 5% d’una població susceptible.

Deixa un comentari