Actualment esteu veient L’EFSA redueix els límits del consum diari de bisfenol A pels riscos que significa per la salut

L’EFSA redueix els límits del consum diari de bisfenol A pels riscos que significa per la salut

Els experts científics de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) han publicat una nova reavaluació sobre l’exposició alimentària al bisfenol A (BPA) i conclouen que efectivament constitueix un problema de salut per a consumidors de tots els grups d’edat i que cal prendre mesures sobre això.

En una avaluació exhaustiva de les proves científiques, i després de les aportacions de consulta pública, els experts de l’EFSA van identificar efectes potencialment nocius per al sistema immunitari.

El bisfenol A (BPA) és una substància química que es fa servir en combinació amb altres substàncies per fabricar plàstics i resines. S’utilitza, per exemple, en plàstics de policarbonat, un tipus de plàstic transparent i rígid que es fa servir per fabricar dispensadors d’aigua, recipients d’emmagatzematge d’aliments i ampolles de begudes reutilitzables. També s’utilitza per produir resines epoxídiques emprades per fabricar recobriments protectors i làmines per a llaunes i bótes de begudes i aliments.

El problema és que les substàncies químiques com el BPA utilitzades en contenidors de productes alimentaris poden migrar en quantitats molt petites als aliments i begudes que contenen i finalment són ingerides pels consumidors.

Quines són les conseqüències del consum de bisfenol A per a la salut?

L’ECHA (Agència Europea per a Substàncies i Preparats Químics) a la reunió de 17 de juny de 2017, va confirmar per unanimitat que el BPA és una substància amb propietats d’alteració endocrina i amb probables efectes greus per a la salut humana, generant un nivell de preocupació similar al de les substàncies carcinogèniques, mutagèniques i tòxiques per a la reproducció (CMR categoria 1A o 1B).

Amb aquestes dades en mà, l’EFSA ha recomanat reduir significativament la ingesta diària tolerable (IDT) establerta a la seva avaluació anterior del 2015. Més concretament, i a partir de la base de totes les noves proves científiques avaluades, els experts de l’EFSA han establert una IDT de 0,2 nanograms (2 mil milionèsimes de gram) per quilogram de pes corporal al dia, en substitució del nivell temporal anterior de 4 micrograms (4 milionèsimes de gram) per quilogram de pes corporal al dia. La IDT és aproximadament 20 000 vegades més petita que abans.

En comparar la nova IDT amb les estimacions de l’exposició dels consumidors al BPA als aliments, l’EFSA conclou que les persones de tots els grups d’edat amb una exposició mitjana i elevada al BPA superen la nova IDT, motiu d’inquietud a matèria de salut.

L’assessorament científic de l’EFSA dóna suport al procés decisori de la Comissió Europea i dels Estats membres de la UE, que són responsables d’establir límits a la quantitat d’una substància química que pot migrar de l’envasament d’aliments als aliments o d’introduir-ne d’altres restriccions específiques per protegir els consumidors.

La Comissió Europea i les autoritats nacionals han de debatre les mesures reglamentàries adequades per al seguiment de les recomanacions de l’EFSA.

Fonts d’informació:

Deixa un comentari