Actualment esteu veient L’enginyeria de la Prevenció de Riscos Laborals

L’enginyeria de la Prevenció de Riscos Laborals

En el món de la prevenció d’accidents laborals s’assumeix que els accidents o les malalties derivades del treball tenen el seu origen en causes que poden ser errades humanes o tècniques. Sovint, però, en analitzar en profunditat l’origen d’un accident o d’una malaltia laboral, es demostra que és la suma d’aquests dos tipus d’errades.


Pel que fa a les errades humanes, les mesures preventives estan més orientades al treballador, ja que reforcen el seu coneixement i la seva formació respecte als riscos del seu entorn laboral. D’aquesta manera, s’intenta incidir sobre la seva conducta par tal d’arribar finalment a millorar la seva percepció del risc i actitud preventiva. En canvi, en les errades tècniques les mesures preventives estan més orientades a l’empresa, ja que acostumen a passar en situacions relacionades amb tot allò que un enginyer o enginyera ha estudiat durant la seva carrera professional i on la capacitat per detectar-les ve donada per la seva experiència com a prevencionista.


Al mateix temps, veiem com la tecnologia avança a marxes forçades i amb ella ho fan també les exigències normatives i els estàndards de seguretat. I és que ens trobem en un entorn, el de la Seguretat industrial, regulat per una àmplia i complexa normativa: reglament de baixa tensió, reglament d’aparells a pressió, reglament d’aparells d’elevació, reglament per zones amb risc d’explosió (ATEX), reglament sobre la seguretat de les màquines (Marcatge CE), reglament sobre l’adequació de seguretat dels equips de treball, reglament sobre la seguretat a les obres de construcció, reglament sobre instal·lacions contra incendis, etc.


És a dir, que ens trobem en un entorn tècnic i normatiu en el qual qui pot moure-s’hi millor és una enginyera o un enginyer que també disposi de coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals.
Per tan, el servei de prevenció que vulgui oferir als seus clients un servei ajustat a l’actualitat tecnològica ha de comptar amb professionals de l’enginyeria de la prevenció en el seu equip. Professionals ben formats, al dia amb la normativa per transmetre tot aquest assessorament a les empreses i que persegueixin l’objectiu final d’evitar o reduir el risc de danys a les persones.


Les enginyeres i els enginyers d’un servei de prevenció poden intervenir a través de l’assessorament a un client en el disseny d’una màquina, en la millora de la seguretat d’un equip de treball, en la revisió d’àrees de treball sotmeses a un risc d’incendi o explosió, en la coordinació de la seguretat d’unes obres, en el muntatge d’una línia de màquines o de plaques fotovoltaiques. La varietat d’aquestes intervencions proporciona una expertesa que és molt aprofitable a l’hora de preparar i impartir formació en prevenció de riscos laborals als departaments d’enginyeria de les empreses, personal de manteniment, operaris i operaries especialitzats, etc.


Al nostre entendre, doncs, el binomi tècnic enginyer – tècnic prevencionista s’ajusta molt bé als coneixements que es poden necessitar per actuar sobre les causes tècniques d’un accident de treball.
En el cas de Som Prevenció, S.L. complim aquesta suma d’especialitats que, a través d’una comunicació efectiva, facilita la prevenció de riscos laborals.


A Som Prevenció, ja hi som!

Deixa un comentari