Actualment esteu veient Nou informe sobre les condicions de conservació de fruites tallades per la meitat en establiments de comerç al detall
Slice of watermelon on white background

Nou informe sobre les condicions de conservació de fruites tallades per la meitat en establiments de comerç al detall

L’Agència Espanyola Seguretat Alimentària i Nutrició ha publicat (AESAN) ha fet public un nou informe sobre les condicions de conservació de fruites tallades a la meitat en establiments de comerç al detall.

Per l’elaboració d’aquest informe, el Comitè Científic de l’AESAN ha avaluat si és possible mantenir a temperatura ambient de meló, síndria, pinya i papaia tallades per la meitat en establiments de comerç al detall durant un temps limitat, garantint la seguretat dels consumidors.

El Comitè Científic ha conclòs el següent:

  • L’emmagatzematge a temperatura ambient del meló, síndria, papaia i pinya tallades per la meitat pot suposar un risc sanitari ja que les condicions fisicoquímiques (pH, activitat d’aigua, sòlids solubles totals, disponibilitat de nutrients, etc.) són compatibles amb el creixement de patògens de transmissió alimentària, com són Salmonella , E. coli verotoxigènic o L. monocytogenes.
  • Per tal de flexibilitzar les condicions d’emmagatzematge en el punt de venda de meló, síndria, papaia i pinya tallades per la meitat, es poden admetre, ja que no suposen un risc microbiològic significatiu, temperatures inferiors a 25 ºC durant un temps menor a 3 hores en un lloc suficientment ventilat i preservat de llum solar, seguit d’un emmagatzematge continu en refrigeració a temperatures inferiors a 5ºC.
  • Per minimitzar el risc sanitari que puguin suposar aquestes pràctiques, es recomana descartar per al tall les fruites amb un grau excessiu de maduresa, o que presentin ferides o esquerdes a la seva superfície, ja que poden ser focus de contaminació.

Podeu consultar l’informe sencer a la web d’AESAN.

Deixa un comentari