Actualment esteu veient Estudi sobre l’eficàcia de guants i roba de protecció davant de nanopartícules

Estudi sobre l’eficàcia de guants i roba de protecció davant de nanopartícules

L’ús de tecnologia basada en els nanomaterials (NM) va en augment i això suposa l’aparició de nous riscos a l’àmbit laboral davant dels quals és imprescindible aplicar mesures de protecció apropiades per salvaguardar la seguretat i la salut de les persones treballadores. Entre aquestes mesures trobem lús dels equips de protecció individual (EPI).

Per donar resposta a aquesta necessitat, l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat un nou document tècnic on es recull una investigació realitzada en l’àmbit dels guants i la roba de protecció amb l’objectiu d’avaluar la prestació d‟aquests EPI respecte als NM. Es presenta l’adaptació d’un mètode d’assaig normalitzat a l’avaluació d’EPI davant de NM i els resultats de l’experimentació realitzada amb la seva aplicació.

Aquesta guia pretén aconseguir dos objectius:

  1. En primer lloc, fer un estudi de l’estat d’art de l’avaluació de la permeació de NP a través de guants i roba de protecció.
  2. En segon lloc, dissenyeu un mètode d’assaig per a l’avaluació de la permeació de materials de protecció dèrmica davant de les NP i provar-ho experimentalment.

La investigació documental realitzada ha revelat, en primer lloc, que no hi ha un mètode normalitzat específic per a l’avaluació de la protecció dels guants i de la roba de protecció davant de les NP. A més, en l’àmbit concret dels guants i la roba de protecció, les investigacions són escasses i no presenten metodologies d’assaig amb elements comuns que permetin comparar-ne els resultats i l’anàlisi conjunta. Les experimentacions prenen principalment els models de la protecció respiratòria i els apliquen sense adaptacions, entre els estudis trobats escassos exemples de mètodes d’assaig desenvolupats específicament per a guants i cap per a roba.

Podeu consultar el document complet aquí.

Deixa un comentari