Els agents químics a la feina

Les substàncies químiques són presents en tot el nostre entorn: des dels organismes vius, a les nostres llars, als llocs de treball i fins tot en les activitats d’oci. I, a més, constantment es van creant nous productes i materials que es fan el seu lloc al mercat i a la societat, incorporant encara més productes químics a les nostres vides.

0 comentaris