Actualment esteu veient La necessitat d’una cadena del fred sostenible: més qualitat i menys malbaratament alimentari

La necessitat d’una cadena del fred sostenible: més qualitat i menys malbaratament alimentari

Mantenir la cadena del fred és indispensable al llarg de tot el procés que va des de l’elaboració dels aliments fins al moment del seu consum, així com respectar les normes d’higiene durant la preparació i la conservació del menjar ajuda a garantir la seguretat dels aliments.

Tanmateix, segons alerta la FAO (Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació), la manca d’una refrigeració eficaç és una de les principals causes d’aquest repte, que va provocar la pèrdua del 12% de la producció total d’aliments el 2017. 

A més, la cadena de fred alimentària és responsable del 4% de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle, incloses les tecnologies de la cadena de fred i pèrdues i malbarataments d’aliments per falta de refrigeració.

El recent informe de la FAO explora com el desenvolupament de la cadena de fred alimentària pot ser més sostenible i fa una sèrie de recomanacions importants.

Però, què és exactament la cadena del fred de la qual tan n’hem sentit a parlar?

La cadena del fred inclou tots els passos del procés de refrigeració o congelació dels aliments i que permet allargar-ne el període de consum.

És important que la cadena de fred es compleixi de manera rigorosa al llarg de tota la cadena de producció; des de les cambres o magatzems frigorífics fins al transport amb vehicles especials que asseguren una temperatura òptima en tot el recorregut i la compra i emmagatzematge pel consumidor.

Els supermercats i plataformes de distribució també han de comptar amb tots els elements necessaris per poder mantenir la qualitat i la seguretat dels aliments.

I, finalment, el consumidor també ha de posar especial atenció entre el temps que passa des que introdueix l’aliment al rodet de la compra fins que arriba al frigorífic o congelador de casa així com en procés previ a la cocció i consum.

La importància de no trencar la cadena del fred és per evitar la multiplicació dels microorganismes i així mantenir-los frescos i segurs durant més temps. Les temperatures recomanades són les següents:

 • En refrigeració: 0-4ºC El creixement dels microbis és més lent
 • Congelació: < -18ºC Els microbis no es multipliquen, però no moren

Informació específica pel transport d’aliments en fred:
Els aliments, durant el seu transport, han d’anar protegits per evitar contaminacions.
El vehicle, contenidor o bossa ha d’estar en perfecte estat d’higiene i de manteniment.

Durant el transport, s’han de respectar les temperatures dels productes a fi de no trencar la cadena de fred. Si no es disposa d’un vehicle frigorífic, es poden fer servir contenidors o bosses isotèrmiques, sempre que la durada del transport sigui la mínima possible i mai no se sobrepassi l’hora i mitja.

Les operacions de càrrega i descàrrega s’han de fer amb la màxima celeritat a fi de minimitzar el temps d’exposició dels productes a temperatura no refrigerada.

El personal encarregat del transport cal que mantingui en tot moment bones pràctiques higièniques i ha de disposar de gel hidroalcohòlic per garantir sempre la higiene de les mans, si no es disposa d’altres mitjans com aigua i sabóLa cadena del fred és el sistema on s’inclouen tots els passos del procés de refrigeració o congelació dels aliments, que permet allargar el període de consum dels aliments peribles.

Què és una cadena del fred sostenible?

Segons la FAO, en general, hi ha una comprensió bastant limitada sobre què és una cadena del fred  sostenible a nivell econòmic, social i mediambiental. I és que oferir una cadena del fred alimentària sostenible requereix pensar més enllà dels equips de refrigeració específics desplegats o de les fonts d’energia utilitzades. Cal doncs, fixar-se també en els aspectes que afecten a la resta d’activitats, pràctiques i faltes d’oportunitats en l’ecosistema empresarial de la cadena de fred.

Realitzar una cadena de fred alimentària realment sostenible i resistent exigeix comprendre, quantificar i valorar els impactes més amplis i potencialment estratègics de la refrigeració, amb els seus vincles amb objectius més amplis de clima i desenvolupament, tenint en compte els productos, consumidors i en general les comunitats més desfavorides.

Comptar amb cadenes del fred alimentàries sostenibles és esencial per millorar el benestar humà, impulsant el creixement econòmic, reduint emissions de gasos d’efecte hivernacle i augmentar la resiliència dels actors de la cadena alimentària i de la comunitat en general. 

Les cadenes de fred alimentàries sostenibles també són fonamentals per aconseguir-hoels objectius de canvi climàtic de l’Acord de París i el Protocol de Mont-real (especialment la seva Esmena de Kigali i la Declaració de Roma).

Beneficis d’una cadena del fred sostenible?

1. Beneficis Socials
 • Reduir el malbaratament alimentari
 • Reduir la pobresa
 • Beneficis per a la salut
 • Millores del mercat laboral
 • etc

2. Beneficis econòmics

 • Reducció del cost energètic
 • Augment d’ingressos
 • Increment de la productivitat
 • Millor conectivitat del mercat
 • Reducció de despesa en salut pública
 • etc.

3. Beneficis mediambientals

 • Reducció d’emissions
 • Menys contaminants
 • Reducció del residus
 • Millora la qualitat de l’aire
 • Reducció del consum de recurssos
 • Reducció de la degradació de l’ecosistema

Deixa un comentari