Actualment esteu veient Dos nous insectes aprovats com a aliments a Europa

Dos nous insectes aprovats com a aliments a Europa

La Comissió Europea ha autoritzat la comercialització d’un quart insecte, Alphitobius diaperinus (escarabat dels fems), com a aliment.

El terme “cuc dels fems” es refereix a la forma larvària d’Alphitobius diaperinus, una espècie d’insecte que pertany a la família dels Tenebrionidae (escarabats foscos).

El nou menjar consisteix en les formes congelades, en pasta, seques i en pols de grill domèstic. Està pensat per ser comercialitzat com a ingredient alimentari en una sèrie de productes alimentaris per a la població en general.

A més, la Comissió ha autoritzat per primera vegada la posada al mercat de pols parcialment desgreixat obtingut d’Acheta domesticus (grill domèstic) sencer com a nou aliment.

L’autorització d’aquests dos aliments nous permetrà als sol·licitants col·locar aquesta espècie d’insectes al mercat de la UE sota determinades condicions d’ús.

Actualment està autoritzada, a la Unió Europea, la comercialització dels següents insectes com a aliments nous:

  1. Alphitobius diaperinus (escarabat dels fems): formes congelada, en pasta, dessecada i en pols de les larves.
  2. Acheta domesticus (grill domèstic). Formes: congelada, dessecada i en pols de grills domèstics sencers o en forma de pols parcialment desgreixada
  3. Locusta migratoria (llagosta migratòria). Formes: congelada, dessecada i en pols
  4. Tenebrio molitor (cuc de la farina): en forma de larves dessecades. Congelada, dessecada i en pols.
Els insectes, destinats com a font alternativa de proteïnes alimentàries per al consum humà, es consideren nous aliments d’acord al Reglament (UE) 2015/2283, relatiu als aliments nous, que les persones no han consumit en una mesura important a la Unió Europea abans del 15 de maig de 1997 (data límit que fixa el Reglament).

A més, els insectes, representen una font prometedora de proteïnes i tenen un gran potencial per ser utilitzats com a noves proteïnes per a aliments i pinsos. D’aquesta manera es converteixen en una font de nutrients valuosa per fer front a la creixent demanda d’aliments que necessita la creixent població mundial.

Deixa un comentari