Actualment esteu veient Publicat l’Instrument d’adhesió al Conveni de l’OIT sobre l’eliminació de la violència i l’assetjament al món del treball

Publicat l’Instrument d’adhesió al Conveni de l’OIT sobre l’eliminació de la violència i l’assetjament al món del treball

El passat 16 de juny va sortir publicat al BOE l’Instrument d’adhesió al Conveni sobre l’eliminació de la violència i l’assetjament al món del treball, fet a Ginebra el 21 de juny de 2019 i que entrarà en vigor el 25 de maig de 2023.


La publicació descriu el significat de «violència i assetjament»


a) L’expressió «violència i assetjament» al món del treball designa un conjunt de comportaments i pràctiques inacceptables, o d’amenaces d’aquests comportaments i pràctiques, ja que es manifestin una sola vegada o de manera repetida, que tinguin per objecte, que causin o siguin susceptibles de causar, un dany físic, psicològic, sexual o econòmic, i inclou la violència i l’assetjament per raó de gènere, i


b) L’expressió «violència i assetjament per raó de gènere» designa la violència i l’assetjament que van dirigits contra les persones per raó del seu sexe o gènere, o que afecten de manera desproporcionada persones d’un sexe o gènere determinat, i inclou l’assetjament sexual.

I especifica que “Sense perjudici del que disposen els apartats a) ib) del paràgraf 1 del present article, la violència i l’assetjament poden definir-se en la legislació nacional com un concepte únic o com a conceptes separats.”


Àmbit d’aplicació del Conveni


Aquest Conveni protegeix els treballadors i altres persones en el món del treball, amb inclusió dels treballadors assalariats segons es defineixen a la legislació i la pràctica nacionals, així com a les persones que treballen, sigui quina sigui la seva situació contractual, les persones en formació, inclosos els passants i els aprenents, els treballadors acomiadats, els voluntaris, les persones que busquen feina i els postulants a una ocupació, i els individus que exerceixen l’autoritat, les funcions o les responsabilitats d’un ocupador.

A més, aquest Conveni s’aplica a tots els sectors, públic o privat, de l’economia tant formal com informal, a zones urbanes o rurals. També s’especifica que s’aplica a la violència i l’assetjament al món del treball que ocorren durant el treball, en relació amb el treball o com a resultat del treball:

  • Al lloc de treball, incloent aquells espais públics i privats quan són un lloc de treball.
  • Als llocs on es paga al treballador, on aquest pren el seu descans o on menja, o als que utilitza instal·lacions sanitàries o de neteja i als vestidors.
  • Als desplaçaments, viatges, esdeveniments o activitats socials o de formació relacionats amb el treball.
  • En el marc de les comunicacions que estiguin relacionades amb la feina, incloses les realitzades per mitjà de tecnologies de la informació i de la comunicació.
  • A l’allotjament proporcionat per l’ocupador.
  • Als trajectes entre el domicili i el lloc de treball.


Aquells estats membre que ho ratifiquiN hauràn de respectar, promoure i assegurar el gaudi del dret de tota persona a un món del treball lliure de violència i assetjament i entre d’altres:

  • Garantir que hi hagi mitjans dinspecció i investigació efectius dels casos de violència i assetjament, incloent a través de la inspecció del treball o daltres organismes competents.
  • Portar a efecte els principis i drets fonamentals a la feina, és a dir, la llibertat d’associació i el reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva, l’eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori, l’abolició efectiva del treball infantil i l’eliminació de la discriminació en matèria docupació i ocupació, així com fomentar el treball decent i segur.
  • Adoptar una legislació i polítiques que garanteixin el dret a la igualtat ia la no discriminació a l’ocupació i l’ocupació.
  • Mesures apropiades per prevenir la violència i l’assetjament al món del treball.

Podeu llegir el conveni complet en aquest link del BOE.

Deixa un comentari