Actualment esteu veient 826 persones van perdre la vida per accident laboral el 2022, un 17,16% que l’any anterior

826 persones van perdre la vida per accident laboral el 2022, un 17,16% que l’any anterior

El 2022 els accidents laborals van deixar 826 morts, un 17,2% més que el 2021, quan es van registrar 705 morts, segons les dades provisionals publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social.

El 2022 els accidents laborals van deixar un total de 826 defuncions, un 17,2% més que el 2021, quan es van registrar 705 defuncions.

Les dades publicades pel ministeri també indiquen que el 2022, el nombre d’accidents de treball amb baixa va ser de 631.724, mentre que el d’accidents de treball sense baixa van ser de 564.701.

Si comparem aquestes xifres amb les del 2021, veiem que els accidents amb baixa han augmentat fins a un 10,4% i els accidents sense baixa han baixat un 0,1%.

Dins dels accidents amb baixa, es van produir 552.173 accidents en jornada de treball i 79.551 accidents in itinere. La variació en relació amb el mateix període de l’any anterior es va situar al 10,9% per als accidents en jornada i al 6,5% per a accidents in itinere.

Per situació professional dels accidents amb baixa, es van produir 596.584 accidents d’assalariats i 35.140 accidents de treballadors per compte propi.

Dels anteriorment nombrats 552.173 accidents amb baixa en jornada, un total de 3.801 accidents van ser greus i 679 accidents van ser mortals. és a dir, 99 accidents greus més que el 2021 i 104 accidents mortals més.

Pel que fa a la desagregació per sexe, el 69% dels accidents en jornada amb baixa van afectar homes i el 31% van afectar dones. Els accidents mortals en jornada es van distribuir en 638 casos en homes i 41 en dones.

Si ens fixem en les causes d’aquests accidents, veiem que els infarts i vessaments cerebrals, els accidents de trànsit, els atrapaments i les amputacions, les caigudes i les col·lisions contra objectes en moviment són les que causen més accidents mortals.

D’altra banda, veiem que fins a 596.584 dels accidents van ser assalariats i 35.140 accidents van ser treballadors per compte propi. A més, dels 826 treballadors que van morir per un accident laboral, 747 eren assalariats i 79 autònoms, registrant-se increments en tots dos casos.

Si ens fixem en els sectors de les indústries, els que més accidents amb baixa van registrar van ser indústria manufacturera (88.870), construcció (71.596) i activitats sanitàries (69.748).

Font d’informació Ministeri de Treball i Economia Social

Deixa un comentari