Actualment esteu veient Si més del 60% de les aturades cardiorespiratòries són el domicilis, perquè no disposem de DEAS a les comunitats de veïns?

Si més del 60% de les aturades cardiorespiratòries són el domicilis, perquè no disposem de DEAS a les comunitats de veïns?

A dia d’avui, a Catalunya, no és obligatori tenir desfibriladors a les comunitats de veïns, però si ens parem a valorar només dos segons les dades publicades recentment per la Dra. Fermina Beramendi Garciandía, de la UVI Mòbil de Pamplona, a la seva úlitma “píldora de salud” publicada al Colegi de Metges de Navarra, veurem que estem perdent l’oportunitat de salvar moltes vides. I és que segons informa la Dra. Beramendi, entre el 60-70% de les aturades cardiorespiratòria tenen lloc als domicilis i aada minut de retard en l’atenció a la parada cardíaca fa disminuir un 10% les possibilitats de sobreviure-hi.

Les dades, també indiquen que si es realitzen les tècniques de Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP) durant els primers minuts després d’iniciar-se una parada cardiorespiratòria es duplica o fins i tot triplica les probabilitats de sobreviure. No obstant, només se’n fan a una de cada cinc persones que pateixen una aturada fora de l’hospital.

Per tan, per què no instal·lem desfibril·ladors externs automàtics (DEA) a les comunitats de veïns encara que no sigui una obligació legal?

Des de Reanima us oferim el servei professional d’assessorament i instal·lació d’un DEA a la vostra comunitat de veïns.

Instal·lació d’un DEA:

La instal·lació d’un DEA en un espai públic o en qualsevol entitat, empresa, establiment, servei o domicili particular, amb l’excepció dels centres sanitaris, s’ha d’ajustar al que preveu el Decret 151/012, de 20 de novembre pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.

Abans de la instal·lació del DEA, les entitats públiques o privades o els particulars ho han de notificar davant la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, mitjançant imprès normalitzat que es pot descarregar de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El titular de l’entitat, empresa, establiment, servei o particular que instal·la el DEA és el responsable principal d’aquest i de garantir que l’utilitzaran persones autoritzades. Tanmateix, quan els DEA siguin instal·lats a la via pública, el responsable del DEA no està obligat a tenir una persona autoritzada perquè el faci servir.

Des de Reanima ja estem oferint el lloguer de DEAs a diferents comunitats de veïns, englobant tots els serveis necessàris en una quota de pagament ideal per a comunitats de clients. En voleu saber més? Contacteu-nos!

Deixa un comentari