Actualment esteu veient Com els robots co<span lang='es'>l·l</span>aboratius poden millorar la seguretat a la feina

Com els robots col·laboratius poden millorar la seguretat a la feina

L’Agència Europea per a la Seguretat i salut en el Treball (EU-OSHA, sigles en anglès) ha estudiat l’ús dels sistemes basats en la robòtica i la Intel·ligència Artificial (IA) per automatitzar les tasques als llocs de treball, prestant especial atenció al seu impacte en la seguretat i la salut de les persones treballadores.

L’objectiu d’aquesta investigació ha estat aprendre com integrar aquests sistemes, inclosos els cobots (o robots col·laboratius), de manera segura i eficaç a la feina, i garantir que es converteixin en un actiu en lloc d’un risc.

Un cobot o un robot col·laboratiu, és aquell que opera conjuntament amb els humans de manera segura, assistint-lo en diferents tasques i processos. A diferència dels robots industrials, els cobots es construeixen intencionalment per interactuar amb els humans en un espai compartit i de manera eficient.

Les conclusions de l’EU-OSHA s’exposen en 8 estudis de casos que comprenen diferents experiències laborals:

  1. Un robot que realitza de forma automatitzada la neteja de fems per mantenir la higiene del bestiar (ID11).
  2. Automatització cognitiva i física en una cadena de producció d’una serradora (ID2)
  3. Robots multieix per a l’automatització del muntatge i vehicles de guiatge automàtic a la fabricació (ID4)
  4. Robot col·laboratiu per automatitzar la costura de bosses a la indústria proveïdora de l’automoció (ID5)
  5. Sistema robotitzat de paletització i despaletització de productes (ID7)
  6. Automatització intel·ligent per reduir les tasques que requereixen un gran esforç físic en la fabricació de productes d’acer (ID12)
  7. Robòtica avançada en la fabricació de productes plàstics modelats per injecció i extruïts per reduir les tasques que requereixen gran esforç físic (ID13)
  8. Programari d’intel·ligència artificial per ajudar el personal mèdic en les tasques de diagnòstic mitjançant colonoscòpia (ID9)

Deixa un comentari