Actualment esteu veient Glifosat: L’EFSA estableix que no hi ha àrees de preocupació crítiques

Glifosat: L’EFSA estableix que no hi ha àrees de preocupació crítiques

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha anunciat que no ha identificat àrees de preocupació crítiques a l’avaluació de l’impacte del glifosat en la salut de les persones, els animals i el medi ambient. Una preocupació es defineix com a crítica quan afecta tots els usos proposats de la substància activa objecte d’avaluació (per exemple, usos previs a la sembra, usos posteriors a la collita, etc.), impedint-ne la renovació o aprovació.

El 2022, l’Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA) va dur a terme una avaluació del perill del glifosat i va concloure que no complia els criteris científics per ser classificat com a substància carcinògena, mutàgena o tòxica per a la reproducció. L’EFSA ha utilitzat la classificació de perills de l’ECHA als efectes de l’avaluació de riscos de la UE sobre el glifosat.

En els casos en què es detecten llacunes a les dades es notifiquen a les conclusions de l’EFSA com a qüestions que no s’han pogut concloure o com a qüestions pendents. La Comissió Europea i els Estats membres tindran en compte aquestes llacunes a la següent fase del procés de renovació de la substància activa, l’autorització de la qual expira el 15 de desembre de 2023.

Entre les qüestions que no s’han pogut concloure figuren l’avaluació d’una de les impureses del glifosat, l’avaluació del risc alimentari per als consumidors i l’avaluació dels riscs per a les plantes aquàtiques.

Entre les qüestions pendents s’inclou, entre d’altres, la manca d’informació sobre la toxicitat d’un dels components presents a la formulació del plaguicida a base de glifosat sotmesa a avaluació, que és necessària per concloure l’avaluació del risc de la formulació per a usos representatius. Per a aquesta formulació no hi ha indicacions de toxicitat aguda o genotoxicitat.

Pel que fa a la biodiversitat, els experts han reconegut que els riscos associats als usos representatius del glifosat són complexos i depenen de múltiples factors. Els experts també han assenyalat la manca de metodologies harmonitzades i objectius de protecció específics acordats. En general, la informació disponible no permet extreure’n conclusions fermes sobre aquest aspecte de l’avaluació del risc i els gestors del risc poden considerar mesures de mitigació.

Pel que fa a l’ecotoxicologia, el conjunt de dades ha permès adoptar un enfocament conservador a l’avaluació de riscos, la qual ha identificat un alt risc a llarg termini per a mamífers en 12 dels 23 usos proposats del glifosat.

Per a més informació:

Deixa un comentari