Actualment esteu veient Listeria monocytogenes: establiment de la vida útil segura de determinats aliments a punt per al consum, llescats i preenvasats en el comerç minorista
Yellow cheese slices of cheddar set, in plastic pack, on black wooden table background, top view flat lay

Listeria monocytogenes: establiment de la vida útil segura de determinats aliments a punt per al consum, llescats i preenvasats en el comerç minorista

El Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària (CCASA) a l’abril de 2022 ha aprovat l’informe sobre l’avaluació del risc de Listeria monocytogenes en el comerç minorista. Més concretament, aquest informe estableix la vida útil segura de determinats aliments (formatges, carnis cuits, inclosos patés, i carnis curats) a punt per al consum, llescats i preenvasats en el comerç minorista en relació amb el risc de Listeria monocytogenes.

Aquest informe s’ha elaborat per resopndre a la sol·licitud de l’Agència de Salut Púbica de Barcelona (ASPB) al CCASA per saber l’opinió sobre quina és la vida útil segura en relació amb Listeria monocytogenes del aliments mencionats.

Per realitzar aquesta avaluació, l’ASPB va aportar un total de 90 mostres (32 l’any
2020 i 58 l’any 2021) dividides en quatre categories d’aliments a punt per al
consum: formatge, pernil cuit, paté/foie i pernil curat. En tots els casos es tractava
d’aliments llescats o tallats en porcions en establiments minoristes de la ciutat de
Barcelona, envasats en diferents formats: al buit, en safata termosegellada o
retractilada, o embolicats en film.

Els resultats de l’avaluació van indicar que els aliments preenvasats a punt per al consum avaluats del grup de formatges, pernil cuit, patés i foie requereixen la indicació de “data de caducitat”, ja que les condicions de manipulació exposen el producte a una potencial contaminació per L. monocytogenes i les característiques de pH i aw (activitat d’aigua) associades a aquests productes són favorables al seu creixement.

Considerant un escenari raonablement previsible en relació amb les condicions de temperatura d’emmagatzematge en el comerç minorista (2 dies a 5 °C) i en un refrigerador domèstic (5 dies a 9,5 °C), la vida útil segura dels productes que més afavoririen el creixement de L. monocytogenes se situaria entre els 4,5 i 4,9 dies (corresponent al percentil 5 i 10, respectivament). Aquesta estimació és el resultat d’un enfocament conservador que aporta un marge de seguretat al resultat de l’avaluació.

A continuació podeu veure el vídeo de la Jornada tècnica: Avaluació del risc de Listeria monocytogenes en el comerç minorista.Deixa un comentari