Actualment esteu veient Nou Reglament sobre límits màxims de contaminants als aliments a la UE

Nou Reglament sobre límits màxims de contaminants als aliments a la UE

El 25 de maig de 2023 entrarà en vigor el nou Reglament (UE) 2023/915 de la Comissió de 25 d’abril de 2023 relatiu als límits màxims de determinats contaminants als aliments i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1881/2006 que ha publicat la Comissió Europea.

Amb l’objectiu clar de garantir una protecció eficaç de la salut pública, aquells aliments que continguin contaminants que superin els límits màxims no només no s’han de comercialitzar com a tals, sinó que tampoc no s’han d’utilitzar com a ingredients alimentaris ni barrejar-se amb altres aliments.

Aquest nou reglament s’ha publicat com a resultat de les nombroses modificacions que ha patit des de la seva publicació el 2006. A més, manté els continguts màxims establerts actualment al Reglament (CE) núm. 1881/2006 i el deroga.

Aquest nou Reglament estableix:

  • Per permetre una aplicació uniforme dels límits màxims s’han d’utilitzar concentracions al límit inferior en els casos en què s’estableixin límits màxims per a múltiples compostos (suma de concentracions).
  • Pel que fa al cadmi, els límits màxims no s’apliquen als cereals utilitzats per a l’obtenció de cervesa o destil·lats, sempre que els residus de cereals restants no es comercialitzin com a aliment.
  • Pel que fa als HAP: 1) S’exclou el cafè instantani/soluble del límit màxim de pols d’aliments d’origen vegetal per a la preparació de begudes (la quantitat d’aquestes substàncies al cafè instantani/soluble és insignificant). 2) En preparats per a lactants, preparats de continuació i preparats per a nens de poca edat, així com en aliments per a usos mèdics especials destinats a lactants i nens de poca edat, els límits màxims es refereixen als productes llestos per al seu ús (comercialitzats com a tals o prèvia reconstitució segons les instruccions del fabricant).
  • Pel que fa a la melamina, s’aplica un límit màxim de melamina als preparats per a lactants i els preparats de continuació (adoptat pel Codex Alimentarius i acceptat per la Unió).

Deixa un comentari