Actualment esteu veient Noves dades de plaguicides presents als aliments
Farmer with a sprayer spray plantation plants. Protection of cultivated plants from insects and fungal infections. Resistance of the crop to pests. Chemical industry in farming agriculture.

Noves dades de plaguicides presents als aliments

L’EFSA ha publicat un informe actualitzat sobre els residus de plaguicides als aliments a la Unió Europea. Aquest estudi ofereix una visió dels nivells de residus trobats a una selecció de productes de consum habitual durant l’any 2021.

Per a l’estudi es van recollir un total de 87.863 mostres d’aliments a la Unió Europea.

L’anàlisi dels resultats mostra que el 96,1% de les mostres es trobaven dins dels nivells legalment permesos. Pel que fa al subconjunt de les 13.845 mostres analitzades en el marc del programa de control coordinat de la UE (PCPA UE), el 97,9% es trobaven dins dels límits legals.

El PCPA UE analitza mostres recollides aleatòriament de dotze productes alimentaris. El 2021, van ser albergínies, plàtans, bròquil, bolets cultivats, aranges, melons, pebrots dolços, raïms de taula, oli d’oliva verge, blat, greix de boví i ous de gallina.

De les mostres analitzades al programa coordinat:

  • El 53% (8043) estaven exemptes de nivells quantificables de residus.
  • El 39,8 % (5 507) contenien un o més residus en concentracions inferiors o iguals als nivells permesos (anomenats límits màxims de residus o LMR).
  • El 2,1% (295) contenien residus per sobre dels nivells permesos.

ALERTA:

La taxa global de superació dels límits màxims de residus de plaguicides va augmentar de l’1,4% el 2018 al 2,1% el 2021.
 A excepció de les aranges, la taxa de superació mitjana dels LMR va ser de l’1,4% en 2021, la mateixa que el 2018. El 2021, els Estats membres van cridar l’atenció sobre una major presència de residus de plaguicides en les aranges importades fora de la UE i, aquell mateix any, la Comissió Europea va intensificar els controls fronterers.

L’informe especifica que és poc probable que els productes alimentaris analitzats el 2021 plantegin un problema per a la salut dels consumidors. Tot i això, l’informe conté una sèrie de recomanacions per augmentar l’eficiència dels sistemes de control europeus pel que fa als residus de plaguicides.

Fonts d’informació:

Deixa un comentari