Actualment esteu veient Prohibit produir i importar cap aliment amb diòxid de titani a la Unió Europea
Food additive E171. Danger and prohibition Titanium dioxide concept. 3D render.

Prohibit produir i importar cap aliment amb diòxid de titani a la Unió Europea

Aquest mes d’agost ha entrat en vigor la prhobició de produir i importar aliments que continguin diòxid de titani (E171) a la Unió Europea, seguintel el Reglament Europeu 2022/63 publicat el 18 de gener de 2022.

Segons aquest Reglament, fins al 7 d’agost de 2022, els aliments produïts de conformitat amb les normes aplicables abans del 7 de febrer de 2022 es podran continuar comercialitzant. Després d’aquesta data, podran romandre al mercat fins a la data de durada mínima o de caducitat.

La raó d’aquesta prohibició es basa en el dictamen científic de l’EFSA (Europea Food Safety Authority) que després d’analitzar totes les evidències disponibles actualment i així com totes les incerteses, en particular el fet que no es podia descartar la preocupació per la genotoxicitat, va concloure que no s’ha descartat que el diòxid de titani (E171) no tingui efectes adversos per a la salut animal, la salut humana o el medi ambient quan s’utilitza com a additiu i que, per tant, no es complien els requisits d’autorització establerts al Reglament (CE) 1831/2003 i devia denegar-se l’autorització.

El debat sobre la seguretat de l’ús de l’E171 ja vé de lluny. De fet, França en va prohibir l’ús el 2020 i  l’Agència Internacional d’Investigació sobre el càncer (IARC, per les sigles en anglès) fa temps que també va classificar aquest compost com un possible carcinogen per als humans (del grup 2B), 

Però, ¿què és el diòxid de titani (E171)?

El diòxid de titani és un compost químic que s’ha utilitzat com a colorant alimentari (E171) i, com passa amb tots els colorants alimentaris, la seva funció tecnològica és fer que els aliments siguin més atractius visualment. 

Més concretament, el diòxid de titani (E171 ) s’ha fet servir durant anys per blanquejar els materials, ja sigui pintura per a la llar o aliments com el sucre glacé per pastisseria, xiclets, cremes, salses, gelats, iogurts, salses, caramels, i un llarg etcetera. 

L’E171 no exerceix cap altre paper en els aliments més enllà de blanquejar-los. No és un conservant, ni dóna gust. Tan sols influeix en la seva aparença; en concret, en el color. 

Podeu trobar més informació sobre el treball de l’EFSA en l’àmbit dels additius alimentaris a la web de l’EFSA.


Deixa un comentari