Actualment esteu veient El treballador ja no estarà obligat a lliurar a l’empresa la baixa mèdica

El treballador ja no estarà obligat a lliurar a l’empresa la baixa mèdica

El Govern elimina l’obligació dels treballadors per compte propi de ser ells els que hagin de traslladar a les seves empreses els comunicats de baixa mèdica, ja que serà la companyia qui hagi d’obtenir la informació de l’administració per vía telemàtica. Així, segons el text dels responsables de la Seguretat Social: només es lliurarà una còpia del comunicat de la baixa a la persona treballadora i s’eliminarà tant la segona còpia, com l’obligació que sigui la pròpia persona treballadora qui la lliuri a l’empresa, entitat gestora o mútua. D’aquesta manera, desapareixerà aquesta segona còpia dels comunicats de baixa i alta mèdiques que l’empleat estava obligat a fer arribar a la seva companyia, per la via que elegís la persona treballadora. 

Aquesta mesura, publicada al BOE, té l’objectiu d’agilitzar tràmits i eliminar obligacions burocràtiques que prolonguen innecessàriament els processos, beneficiant així a les empreses, treballadors i als propis facultatius dels Serveis Públics de Salut. Dit d’una altra manera, es busca millorar l’eficàcia i l’eficiència que brinden els avenços en digitalització i tecnologies de la informació

  • Aquesta mesura suposa un benefici important per a ciutadans, empreses i els facultatius dels Serveis Públics de Salut
  • S’evitarà que els treballadors hagin de lliurar a l’empresa els comunicats mèdics i, al mateix temps, s’estalviaran tràmits que poden resultar costosos per a persones que estan en situació d’incapacitat temporal.
  • Les mútues, empreses i entitats gestores i l’Institut Nacional de la Seguretat Social tindran l’obligació de comunicar-se telemàticament
Aquesta mesura s’ha desenvolupat partint de la proposta del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. El Govern ha aprovat canvis al Reial Decret pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal (IT) en els primers 365 dies de la durada. 

A més, s’aclareix que, en els processos d’IT, els facultatius del Servei Públic de Salut, de l’empresa col·laboradora o de la mútua podran fixar terminis de revisió mèdica inferiors als assenyalats al Reial decret, en funció de l’evolució del procés . Es tracta així d’evitar dubtes interpretatius propiciats per la redacció actual de la norma.

Deixa un comentari