Actualment esteu veient Entren en vigor els nous límits al contingut de sal al pa

Entren en vigor els nous límits al contingut de sal al pa

Des de l’1 d’abril de 2022 els forns i panificadores han d’ajustar les seves receptes a la nova llei que regula la quantitat de sal en els seus productes. Més concretament, la normativa especifica les següents proporcions de sal:

“El contingut màxim de sal permès al pa comú, com a producte acabat, ha de ser de 1,31 grams per 100 grams de pa (13,1 g de sal per quilogram de pa o el corresponent 0,52 g de sodi per 100 g de pa) si s’analitza mitjançant determinació de clorurs o de 1,66 grams de sal per 100 grams de pa (16,6 g de sal per quilogram de pa o el corresponent 0,66 g de sodi per 100 g de pa), si sanalitza mitjançant determinació de sodi total.”

Aquesta norma va ser publicada pel Govern l’11 de maig del 2019 dins el Reial decret 308/2019  amb la norma de qualitat per al pa. D’aquesta manera es pretén actualitzar la reglamentació del sector a les noves demandes dels consumidors ia les noves tipologies de productes.

La nova normativa actualitza la que estava vigent des de 1984 i, com a primer efecte, ja va suposar que hi hagués més diversitat de pans amb l’IVA súper reduït (4 %), ja que es va ampliar la definició de pa comú per incloure productes elaborats amb farines diferents de la de blat. Això vol dir que ja són considerats pans comuns els elaborats amb farines integrals, o salvats, o els que tenen baix contingut de sal, i que abans es gravaven amb un 10% d’IVA.

A la limitació de sal, vigent des d’aquest mes d’abril de 2022, s’incorporen noves mesures per aclarir el consumidor com per exemple, que des de fa dos anys, només es pot anomenar integral els pans elaborats amb el 100% de farines amb varietat integrals i, si és només un percentatge, cal indicar-ho.

En la mateixa línia passa que per poder anomenar-se «multicereal» o «de massa mare», els pans han de complir estrictament els requisits d’una norma que va ser publicada al Butlletí Oficial de l’Estat de l’11 de maig de 2019.

Podeu consultar el Reial Decret aquí: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6994

Deixa un comentari