Actualment esteu veient Riscos elèctrics: Mesures preventives per garantir la seguretat laboral
Les tasques elèctriques han de ser realitzades únicament pel personal autoritzat i qualificat

Riscos elèctrics: Mesures preventives per garantir la seguretat laboral

L’electricitat és una part essencial de la nostra vida quotidiana, però també pot ser un perill important a la feina. Els accidents elèctrics poden causar lesions greus, fins i tot la mort. Per tant, és important que tots els treballadors coneguin els riscos elèctrics i prenguin les mesures necessàries per prevenir accidents.

Comunicació i responsabilitat

 Davant de qualsevol incidència relacionada amb la electricitat, és essencial posar-se en contacte amb el departament de manteniment o avisar immediatament el responsable. Per exemple, una màquina genera una descàrrega, encara que sigui lleu,  pot comportar des d’un lleuger contacte elèctric fins a l’electrocució,  depenent de certes com el calçat que es porta, la humitat de la zona, una ferida a la pell, etc.  Les tasques elèctriques han de ser realitzades únicament pel personal autoritzat i qualificat.

Manteniment dels quadres elèctrics

 Mantingueu els quadres elèctrics tancats en tot moment. Això no només evita l’entrada de pols i aigua, sinó que també assegura la climatització interior i prevé contactes elèctrics directes o indirectes. Un quadre elèctric no es un armari per guardar-hi coses, com a molt el seu esquema elèctric.

Sistemes de bloqueig

És molt important que a l’hora d’intervenir en un equip, tinguem la seguretat que aquest no es posarà en marxa o entrarà en tensió. Per aquest motiu cada cop està agafant més força a les empreses l’aplicació de Sistemes de Consignació de Màquines o Instal·lacions com pot ser el sistema tagout lockout,  on de manera organitzada s’estipula quin és el dispositiu que cal bloquejar en funció del treball a realitzar.

A partir d’aquí, en el cas que hi hagi un sistema de consignació que bloquegi un interruptor de l’equip, una aturada d’emergència, l’alimentació de potència, etc, és fonamental no manipular cap element. S’ha de tenir en compte que pot haver-hi personal treballant-hi.

Evitar l’ús en condicions humides

 No utilitzeu aparells elèctrics en presència d’humitat, pluja o amb les mans o peus molls. També és important evitar col·locar recipients amb líquids a prop d’equips elèctrics.

Protecció dels cables elèctrics

 Els cables elèctrics han d’estar protegits per canalitzacions de cautxú dur o plàstic quan estiguin dipositats al terra en zones de trànsit o de treball. Sovint els allargadors poden presentar seccions d’aïllament quartejats o trencats  on es poden veure els cables que protegeixen. En aquest cas l s’ha de reparar ’allargador de seguida, o millor,  substituir-lo per un en bon estat.

Ús d’equips de protecció individual (EPI)

Per a treballs o intervencions en instal·lacions elèctriques, el més important es procurar que no hi hagi tensió, verificant aquesta situació amb un tester i, sempre,  augmentar la resistència del cos al pas del corrent elèctric utilitzant equips de protecció individual com un bon calçat de seguretat i uns guants. Per treballs en tensió ja caldrà utilitzar EPI específics com guants, calçat i casc dielèctrics, eines aïllants i, si es necessari, una banqueta aïllant.

En cas d’accident

Principi de Protegir, Avisar i Socórrer (PAS)

  En cas d’accident, apliqueu el principi de Protegir, Avisar i Socórrer (PAS). El rescatador ha de prendre precaucions extremes per evitar convertir-se en víctima. Si és possible, tallar el subministrament elèctric amb seguretat.

Separació i rescat segur

 En situacions en què no es pugui tallar la seguretat elèctrica, cal separar l’accidentat del contacte amb l’ús d’elements aïllants com pals de fusta o cordes. En cas de mitjana o alta tensió, és important no acostar-s’hi i contactar immediatament amb el 112 o l’empresa subministradora per coordinar el rescat.

La implementació d’aquestes mesures preventives en l’entorn laboral i una bona formació contribueix significativament a mantenir un espai de treball segur i protegit contra els riscos elèctrics. La consciència i la formació contínua del personal són claus per assegurar la seguretat en tot moment.

En aquest sentir, Som Prevenció, ha preparat un pòster molt il·lustratiu sobre les mesures preventives davant del risc elèctric.

Deixa un comentari