Actualment esteu veient Nova Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027

Nova Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027

El Ministeri de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz Pérez ha aconseguit un acord amb Diàleg Social per a l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027, un consens que ha comptat amb la participació dels principals interlocutors socials i representants de les Comunitats autònomes.

L’estratègia s’ha construït amb l’objectiu de contribuir efectivament a la millora de les condicions de seguretat i salut a la feina i intentar anticipar-se i gestionar les possibles amenaces i riscos per a la salut de les persones treballadores que emergeixen en un món laboral que està en canvi constant.

L’Estratègia ha estat elaborada al voltant de sis objectius estratègics:

  1. Millorar la prevenció d’accidents de treball i malalties professionals.
  2. Gestionar els canvis derivats de les noves formes d’organització del treball, l’evolució demogràfica i el canvi climàtic.
  3. Millorar la gestió de la seguretat i la salut a les PIMES, una aposta per la integració i la formació en prevenció de riscos laborals.
  4. Reforçar la protecció de les persones treballadores en situació de més vulnerabilitat.
  5. Introduir la perspectiva de gènere en l’àmbit de la seguretat i salut a la feina.
  6. Enfortir el sistema nacional de seguretat i salut a la feina per afrontar amb èxit futures crisis.

Deixa un comentari