Actualment esteu veient Ja es pot consultar el nou ‘Diccionari de seguretat alimentària’

Ja es pot consultar el nou ‘Diccionari de seguretat alimentària’

  • El nou Diccionari incorpora més de 200 entrades noves relacionades amb els perills alimentaris, com són anisakis, criptosporidi, estreptococ o nanoplàstic, entre d’altres termes
  • Aquest Diccionari és el resutlat de la col·laboració dels departaments de Cultura i de Salut, i en la seva elaboració hi han participat experts de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària

La Generalitat de Catalunya ha presentat una actualització del Diccionari de seguretat alimentària, el qual amb les incorporacions actuals ja es considera complet i aplega un total més de fins a 700 termes. El diccionari, que es pot consultar on-line, s’ha elaborat conjuntament entre el Centre de Terminologia TERMCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració d’experts de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

L’any 2021 es va publicar la versió inicial del diccionari amb termes relatius a la seguretat alimentària, la qualitat dels aliments i els sistemes de control i d’anàlisi del risc. Per exemple, ja s’hi podien trobar termes com ara additiu alimentari, alerta alimentària, anàlisi de perills i punts de control crítics, bones pràctiques d’higiene, estudi d’exposició, ingesta adequada, ingredient tecnològic, qualitat alimentària, risc alimentari, valor de seguretat o verificació.

Ara s’hi han incorporat més de 200 entrades noves relacionades amb els perills alimentaris. Alguns dels termes nous són relatius als perills biològics (anisakis, criptosporidi, estreptococ, listèria monocitògena, micobacteri, norovirus, salmonel·la), als perills químics (bisfenol A, contaminant orgànic persistent, contaminant de procés, dioxines, ftalats, mercuri, micotoxines, nanoplàstic, residu de medicaments veterinaris) i als perills físics (cos estrany, radiació).

Cada entrada del diccionari inclou una o més denominacions catalanes i equivalents en castellà, francès i anglès. A més a més, per als perills biològics es recull també el nom científic referit als bacteris, als virus, als protozous, als nematodes i als platihelmints, mentre que per als perills químics es recull la fórmula química o el símbol corresponent. Cada fitxa es completa amb una definició, i, sovint, amb notes explicatives que proporcionen més informació sobre el terme. En algunes de les fitxes, les notes són nombroses i extenses: en aquests casos, les notes van precedides amb un encapçalament que en facilita la lectura i la localització de la informació necessària.

La publicació es presenta acompanyada d’una infografia interactiva relativa als perills alimentaris, que complementa altres infografies publicades anteriorment referides a la seguretat alimentària, concretament, als additius alimentaris i a les malalties transmeses per aliments.

Per la seva banda, la infografia s’afegeix al centenar de materials gràfics i multimèdia del web del TERMCAT, que donen accés de manera visual a termes d’un ventall ampli de sectors, també amb nombrosos materials propis de l’àmbit de la salut.

Deixa un comentari