Actualment esteu veient Què és el Codex Alimentarius?

Què és el Codex Alimentarius?

El dret de les persones a esperar que els aliments siguin innocus, de bona qualitat i aptes per al consum és un concepte universalment acceptat.

Sabem que les malalties de transmissió alimentària i els danys provocats pels aliments poden ser greus o mortals o causar efectes negatius a llarg termini sobre la salut humana. A més, els brots de malalties transmeses pels aliments poden perjudicar el comerç i el turisme. El deteriorament dels aliments ocasiona pèrdues, és costós, suposa una amenaça per a la seguretat alimentària i pot influir negativament en el comerç i la confiança dels consumidors.

És en aquest context en què té cabuda el conegut Codex Alimentarius: un conjunt de normes alimentàries i textos afins acceptats internacionalment i presentats de manera uniforme creats amb l’objectiu de protegir la salut del consumidor i assegurar l’aplicació de pràctiques equitatives al comerç de aliments.

El Codex Alimentarius orienta i fomenta l’elaboració i l’establiment de definicions i requisits aplicables als aliments per afavorir-ne l’harmonització i, així, facilitar el comerç internacional.

Les normes del Codex Alimentarius són sobre tots els aliments principals destinats a la seva distribució al consumidor ja siguin elaborats, semielaborats o crus. A més, també s’haurien d’incloure totes les matèries que s’utilitzen en l’elaboració ulterior dels aliments en la mesura necessària per assolir les finalitats definides del Codex Alimentarius.

Alhora, el Codex Alimentarius conté disposicions sobre higiene dels aliments, additius alimentaris, residus de plaguicides i de medicaments veterinaris, contaminants, etiquetatge i presentació, mètodes d’anàlisi i mostreig, i inspecció i certificació d’importacions i exportacions.

Les directrius, codis de pràctiques i normes del Codex Alimentarius aborden aspectes clau de la seguretat alimentària, com ara:

Higiene alimentària

S’estableixen les directrius per a la higiene dels aliments, incloent-hi pràctiques segures de manipulació, processament i emmagatzematge que ajuden a prevenir la contaminació i reduir els riscos de malalties transmeses pels aliments.

Etiquetatge d’aliments:

S’estableixen normes per a l’etiquetatge d’aliments amb la finalitat de garantir que els consumidors rebin informació clara i precisa sobre els ingredients, la data de venciment i els advertiments necessaris. Això ajuda els consumidors a prendre decisions informades sobre els aliments que compren.

Additius alimentaris:

Es regula l’ús d’additius alimentaris per assegurar que no representin riscos per a la salut dels consumidors.

Residus de plaguicides:

S’estableixen límits màxims de residus de plaguicides als aliments, assegurant que no se superin nivells segurs per a la salut humana.

Contaminants als aliments:

S’estableixen límits màxims per a diversos contaminants presents als aliments, com ara metalls pesants, micotoxines i contaminants químics per tal de garantir que els aliments no representin riscos significatius per a la salut dels consumidors.

La Comissió del Codex Alimentarius (CAC) va celebrar la seva primera reunió l’any 1963. Tot i que el CAC no s’ha reunit tots els anys entremig, el 2023 representarà 60 anys d’activitat.

Deixa un comentari