Actualment esteu veient Què és el sistema de gestió i auditoria ambientals EMAS?

Què és el sistema de gestió i auditoria ambientals EMAS?

L’EMAS és una eina que es va crear l’any 1993 i que es caracteritza per ser d’ús voluntari disponible per a qualsevol organització que operi en algun sector econòmic de la Unió Europea o fora de la Unió Europea i que vulgui:

  1. assumir una responsabilitat ambiental i econòmica,
  2. millorar el seu comportament ambiental,
  3. comunicar els seus resultats ambientals a la societat i a les parts interessades en general.

L’última revisió del Reglament de l’EMAS, que constitueix la base jurídica del sistema, data de 2009.

Des de 2001, qualsevol organització pública o privada pot implementar l’EMAS. Amb l’EMAS III, també poden accedir al sistema les organitzacions no europees i les empreses europees que operen en països no europeus.

L’EMAS ajuda a les organitzacions a millorar l’eficiència dels seus recursos, reduir riscos i donar exemple amb la declaració pública de bones pràctiques. Si bé és cert que l’implementació de l’EMAS té uns costos, també està demostrat que aquests queden compensats amb escreix pels estalvis que aquest genera.

L’any 2009, la Comissió Europea va portar a terme un estudi dels costos i beneficis que suposa el registre en l’EMAS. El resultat amb més acceptació va ser l’«Estalvi d’energia i recursos» (21%), seguit de la «Reducció d’incidents negatius» (18%) i de la «Millora de les relacions amb les parts interessades» (17%).

L’organisme competent a Catalunya per a la gestió del sistema EMAS és la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Si en voleu saber més, a Som Prevenció us oferim formació especialitzada en Sistemes de gestió ambiental: ISO 14001 i Reglament EMAS aquí. 

També podeu veure el vídeo sobre el funcionament i els benificis d’EMAS:

Deixa un comentari