Actualment esteu veient Situacions de Treball Perilloses – STP

Situacions de Treball Perilloses – STP

Hi ha feines i/o situacions de treball que suposen un maig risc per a la salut dels treballadors. És a dir, que són més perilloses. Conéixer les situacions de treball perilloses permet evitar fets o accions que poden ocasionar danys físics o psicològics.

A partir de l’estudi d’incidents i accidents, cada vegada es perfilen més com una tècnica d’aprenentatge per als tècnics de prevenció; formació i percepció del risc per als treballadors.

Per això, l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball manté actualitzat el portal web “Situacions de Treball Perilloses (STP)” que està orientat a oferir informació amb fins preventius i, especialment, didàctics, posant en comú problemes, experiències i solucions reals de diferents empreses de tot Espanya.

Aquest portal porta informació gràfica i tècnica complementària per facilitar la identificació de lusuari amb les seves condicions reals de treball i així poder aprofitar aquesta informació per aconseguir un treball més sa i més segur.

Actualment, el portal està dedicat especialment a tres tipus de situacions de treball, que constitueixen tres subportals o bases de situacions perilloses específiques. Són les següents:

  • ACCIDENTS DE TREBALL INVESTIGATS (BINVAC)
  • SITUACIONS D’EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS (BASEQUIM)
  • SITUACIONS DE TREBALL PERILLOSES PRODUÏDES PER LES MÀQUINES (BASEMAQ)

Podeu entrar al portal aquí.

Deixa un comentari